Студена разтворима кафе напитка 1 кг. подходяща за употреба в Слъш Айс машина.

Студена разтворима кафе напитка 1 кг. подходяща за употреба в Слъш Айс машина.

Студена разтворима кафе напитка 1 кг. подходяща за употреба в Слъш Айс машина.